A www.nrn.hu honlap teljes körű tulajdonosa a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. tájékoztatja Önt, hogy a honlap használata egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar jogszabályok védik.

A Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A honlap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A honlap oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után, valamint a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A kizárólag a honlapon elérhető információkat, értesüléseket átvenni csak a honlapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti információt,

b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlapot bármikor módosíthatja átdolgozhatja, illetve elérhetőségét korlátozhatja vagy megszüntetheti. A Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy a tájékoztatás pontatlanságából eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. kifejezetten kizárja.